שאלות ותשובות

שאלה: האם יש צורך בפעולות מיוחדות בהפעלה ראשונה של המכשיר?

בהפעלה ראשונה של המכשיר תתבקש להתקין את מערכת הסינון.

לפני התקנת מערכת הסינון לא ניתן להשתמש במכשיר.

לכן נדלג על התקנת חשבון גוגל, נתקין את מערכת הסינון לפי ההוראות שיוצגו על המסך, ורק לאחר מכן נכנס להגדרות, חשבונות וסנכרון, ונכניס את פרטי חשבון גוגל.

 

​​​​

חזור