בקשת תוכן

את המספר המזהה (IMEI) של המכשיר ניתן לראות ב: הגדרות > כללי > אודות הטלפון > מצב > IMEI