שאלות ותשובות

שאלה: בכניסה לחנות נתיב מתחילים לרדת עדכונים, כיצד ניתן למנוע זאת.

נכנס לחנות נתיב ונגלול את המסך שמאלה עד לטור האחרון.

במסך זה נבטל את הסימון מעדכון אוטומטי.

מכאן ואילך כניסה לחנות לא תבצע עדכון, ניתן לעדכן ידנית מתוך הטור עדכונים.

  • עדכונים שכבר החלו לרדת לא יפסקו כתוצאה מפעולה זו, כדי לעצור את תהליך הורדת העדכונים נכנס להגדרות, כללי, יישומים, נחליק שמאלה לטור הכל, נחפש את היישום מנהל ההורדות ונבחר בתוכו במחיקת נתונים.
חזור