שאלות ותשובות

שאלה: לחברי מכשיר של נתיב ובחנות האפליקציות שלו ישנן אפליקציות רבות שלא מופיעות אצלי, מדוע?

מערכת החסימה החדשה והמשוכללת שהוטמעה לאחרונה מאפשרת יכולות טכנולוגיות גבוהות ומשום כך ניתן לאשר לשימוש אפליקציות רבות שלא ניתן היה לאשר בעבר.

ישנם מכשירים מסוימים הזקוקים לעדכון פיזי  בכדי לאפשר התקנת המערכת על המכשיר, ולפיכך עד לביצוע העדכון, כמות האפליקציות שמוצגות בחנות במכשירים אלו נמוך משמעותית.

לבדיקה האם המכשיר שברשותך מאפשר עדכון של מערכת החסימה ניתן לפנות למוקד התמיכה והשירות בטלפון: 074-7001717

חזור