שאלות ותשובות

שאלה: המכשיר תקוע על הורדת יישום זמן רב מאוד, מה ניתן לעשות?

נכנס להגדרות, יישומים , נחליק שמאלה עד לטור הכל, נחפש את היישום מנהל ההורדות, נפתח ונלחץ על מחק נתונים.

ההורדות יפסקו, מומלץ להתחיל את ההורדה מחדש רק בזמן שיש חיבור רשת תקין.

 

חזור