שאלות ותשובות

שאלה: כיצד ניתן להעביר דברים מהמכשיר למחשב?

בהחלט, ניתן לחבר את המכשיר למחשב ולהעביר אליו תמונות מסמכים וכדומה.

  • נחבר כבל מתאים למכשיר ואת צידו השני ליציאת USB במחשב.
  • במידה והמכשיר לא מזוהה על ידי המחשב יש לנתק את המכשיר מהמחשב, להכנס להגדרות המכשיר, ולבחור באפשרויות פיתוח. (במידה ולא נמצאת שורה כזו בהגדרות יש לעבור לסעיף הבא), בתוך תפריט אפשרויות הפיתוח נבטל את סימון הוי בשורה איתור באגים.
  • .
  • במידה והסעיף הנ"ל לא נמצא בהגדרות, יש צורך בפעולה מקדימה כדי שהוא יוצג.
    נכנס להגדרות, אודות הטלפון, מידע תוכנה, ושם נלחץ 7 פעמים על השורה מספר יסוד. בשלב זה תעלה הודעה "הפכת למפתח" והסעיף של אפשרויות פיתוח יוצג, כעת נחזור לסעיך הקודם ונבצע אותו.

  • לאחר שבטלנו את הוי, נחבר את המכשיר למחשב, במידה וקופץ תפריט לבחרית סוג החיבור יש לבחור חיבור MTP.
  • המחשב יתקין דרייברים מתאימים ולאחר סיום ההתקנה נוכל למצוא את התוכן שנשמר על המכשיר בתוך תפריט המחשב שלי.
חזור