שאלות ותשובות

שאלה: כיצד ניתן להסיר חשבון גוגל מהמכשיר?
  • נפתח את הגדרות המכשיר, וננווט לשורה חשבונות וסנכרון.
  • נבחר חשבון גוגל, ובתפריט שיפתח נבחר בחשבון גוגל אותו אנו רוצים להסיר.
  • נלחץ על לחצן התפריט של המכשיר, או על הנקודות למעלה בצד שמאל, ונבחר בהסר חשבון.
חזור