שאלות ותשובות

שאלה: האם ניתן להשתמש במכשיר בחו"ל?

המכשיר שברשותך מיועד לשימוש בכל מקום על פני הגלובוס.

  • יש לדאוג לכרטיס סים שיפעל במדינת היעד.
  • במידה ומשתמשים בכרטיס ישראלי, יש צורך לסמן בהגדרות הרשת נדידת נתונים פעילה.
  • כדי להגיע להגדרות הרשת נלחץ לחיצה ארוכה על שתי החיצים בשורה העליונה של המסך.

נסיעה טובה.

חזור