שאלות ותשובות

שאלה: מה פשר המפתח שמופיע בראש המסך?

אייקון המפתח הינו סימון של מערכת אנדרואיד, הוא מופיע בזמן שהמכשיר מחובר לרשת פרטית. 
בכדי לשמור על מכשיר מוגן המכשיר מחובר לשרתי סינון, וזה גורם להצגת סמל המפתח.

חזור