שאלות ותשובות

שאלה: בכל הפעלה של המכשיר קופצת הודעה המבקשת ממני לאשר שאני סומך על האפליקציה נתיב, למה זה? והאם ניתן למנוע זאת?.

במערכת ההפעלה אנדרואיד 4 שמריצים חלק ממכשירי נתיב, יש דרישה לאשר בכל הפעלה של המכשיר את החיבור לרשת פרטית.
דרישה זו היא חלק מדרישות האבטחה של גוגל למניעת הונאות וכדומה.

מכיון שהמכשיר המוגן מחובר לשרתי סינון, מבחינת מערכת ההפעלה גם חיבור כזה מצריך אישור של המשתמש, ולכן יש לאשר זאת בכל הפעלה של המכשיר.

במערכת אנדרואיד 5 החדשה אין צורך באישור מחודש בכל אתחול של המכשיר, ומספיק אישור חד פעמי.

חזור