שאלות ותשובות

שאלה: לאחר איפוס המכשיר אינני מצליח לרשום את חשבון גוגל במכשיר.

לאחר איפוס יש צורך בהתקנת יישום החסימה כדי שהמכשיר יוכל להתחבר לרשת ולתפקד.

  • לכן בשלב ראשון נדלג על הכנסת חשבון גוגל,
  • נכנס ליישום "נתיב" ונתקין את יישום החסימה,
  • ורק לאחר מכן נכנס בתפריט להגדרות, כללי, חשבונות וסנכרון ונוסיף את חשבון גוגל למכשיר.
חזור